Bangon Pilipinas
 
IBON Books

NEWS Subscribe Live Bookmark

Comments (0)

Name
E-mail (Will not appear online)
Homepage
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o :-O B-) :oops: :-[] :-P
»
page width: wide | narrow

IBON urges progressive specific tax system in place of VAT on oil

IBON proposes an improved progressive system of specific taxes on unproductive sectors wherein socially sensitive oil products diesel, LPG, and kerosene are exempted while personal, corporate income and wealth-related taxes are higher.

If the Aquino government is seriously looking for measures that would cushion the impact of high oil prices on consumers and the local economy, it should immediately reverse the imposition of the 12% value-added tax (VAT) on petroleum products, said research group IBON Foundation.

Instead of the regressive VAT, IBON proposes an improved progressive system of specific taxes on unproductive sectors wherein socially sensitive oil products diesel, LPG, and kerosene are exempted while personal, corporate income and wealth-related taxes are higher.

Government benefits extremely from oil price increases through the VAT on oil products. A Department of Finance (DOF) official recently gave an estimate of Php4 billion in VAT windfall that government expects to receive by end-March. However IBON argues that without the VAT, oil pump prices may go down by as much as Php 5 per liter and will provide relief to a large number of consumers.

The savings from oil prices mean more money for consumers to spend directly on their needs. Local establishments, particularly those whose operations are fuel-intensive, would also benefit from lower operating or production costs. IBON added that, contrary to government claims, bulk of total revenues from the VAT (58%) does not go towards much needed social services but to debt servicing.  Moreover, government can make up for revenue loss even if it scraps the VAT on oil through alternative revenue measures that are less burdensome to consumers.

Government began imposing the 12% VAT on petroleum products in 2006, which compounded the problem of soaring oil prices under a deregulated downstream oil industry. There have been nine rounds of increases in diesel prices and eight rounds of gasoline price hikes since January 2011. These increased the pump price of diesel to Php6 Php8.35 per liter and regular gasoline by Php6.25 in the first quarter.

Lastly, the research group stressed that the deregulation of the oil industry has burdened the people with more exorbitant petroleum prices while oil firms are not required to justify their price increases. As global prices of oil continue to rise, IBON renews its call to scrap the deregulation law to pave the way for state control of prices. (end)


============================

IBON, nanawagan para sa progresibo at ispesipikong sistema sa pagbubuwis sa halip na VAT sa langis

Iminungkahi ng IBON ang pagpapataw ng ispesipikong buwis na mas malaki sa mga personal at kita ng mga korporasyon kabilang na ang iba pang may kinalaman sa yaman. Sa kabilang banda, itinutulak ng IBON ang pag-aalis ng buwis sa mga produktong gamit ng karamihan laluna ng mga mahihirap tulad ng mga produktong petrolyong diesel, LPG at kerosene.

Kung ang gubyernong Aquino ay seryosong naghahanap ng mga hakbang na sasangga sa epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga konsyumer at lokal na ekonomiya, dapat nitong kagyat na baligtarin ang pagpataw ng 12% value-added tax (VAT) sa mga produktong petrolyo, anang grupong panaliksik na IBON Foundation.

Iginiit ngayon ng IBON ang progresibong sistema ng ispesipikong buwis at alisin na ang VAT sa mahahalagang produkto tulad ng langis. Iminungkahi ng IBON ang pagpapataw ng ispesipikong buwis na mas malaki sa mga personal at kita ng mga korporasyon kabilang na ang iba pang may kinalaman sa yaman. Sa kabilang banda, itinutulak ng IBON ang pag-aalis ng buwis sa mga produktong gamit ng karamihan laluna ng mga mahihirap tulad ng mga produktong petrolyong diesel, LPG at kerosene.

Lubos na nakikinabang ang gubyerno mula sa pagtaas ng presyo ng langis sa pamamagitan ng VAT sa mga produktong petroloyo. Nagbigay kamakailan ang isang upisyal ng Department of Finance ng tantsa na Php4 milyon na VAT windfall na inaasahang matatanggap ng gubyerno sa dulo ng Marso. Gayunman ikinakatwiran ng IBON na hindi dapat sa mahihirap na mamamayan pangunahing kunin ng gubyerno ang badyet nito. Kung walang VAT, maaaring bumaba ang pump price ng langis hanggang Php5 kada litro at magbibigay-ginhawa sa malaking bilang ng mga konsyumer. Ang matitipid mula sa presyo ng langis ay mangangahulugan ng dagdag na salapi para direktang magastos ng mga konsyumer sa kanilang mga pangangailangan. Makikinabang din sa mas mababang gastos sa operasyon at produksyon ang mga lokal na establisimyento, laluna yaong ang mga operasyon ay gumagamit ng langis. Idinagdag rin ng IBON na, taliwas sa sinasabi ng gubyerno, ang bulto ng pangkalahatang kita mula sa VAT (58%) ay hindi napupunta sa lubos na kinakailangang serbisyong panlipunan kundi sa bayad-utang ng gubyerno. Higit pa, maaaring mabawi ng gubyerno ang lugi nito kahit pa alisin ang VAT sa langis sa pamamagitan ng alternatibong hakbang para kumita – na hindi ganoon kabigat para sa mga konsyumer.

Sinimulan ng gubyernong ipataw ang 12% VAT sa langis noong 2006, na nagpakumplika sa problema ng sumisirit na presyo ng langis sa ilalim ng deregulated downstream oil industry. Nagkaroon ng siyam na ulit ng pagtaas sa presyo ng diesel at walong ulit na pagtaas sa presyo ng gasolina mula Enero 2011. Tumaas ang pump price ng diesel sa Php8.35 kada litro at ang regular na gasolina nang P6.25 sa unang kwarto.

Binigyang-diin ng grupong panaliksik na ang deregulasyon ng industriya ng langis ay mas naging pabigat sa mamamayan. Dahil dito, higit pang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo samantalang hindi naman inoobliga ang mga kumpanya ng langis na ipaliwanag ang kanilang pagtaas ng presyo ng langis. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, inuulit ng IBON ang panawagan nitong ipawalambisa na ang batas sa deregulasyon upang bigyang-daan ang regulasyon at pananagutan ng gubyerno sa mga presyo.

Ibon.org, top
    Copyright © 2016 IBON.org.
    IBON Foundation Inc. All rights reserved.