bagong pilipinas

Ang Pagsahol sa Bagong Pilipinas

July 11, 2024

PRAYMER

Habang pinakakanta at pinabibigkas sa atin ang “Bagong Pilipinas” sa araw-araw, na para bang isang kasinungalingan na kapag inulit-ulit, sa kalaunan, ay magiging totoo.