China economy

2021 Yearstarter: Solving the pandemic crisis

February 21, 2021

The Philippines has the worst performing economy in ASEAN and is set to have the worst performing to as far away as South Asia and the rest of East Asia

Ilang implikasyon ng humuhusay na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at China

November 13, 2018

Introduksyon Bagamat Japan at US ang may pinakamalaking lagak na pamumuhunan (foreign direct investments o FDI stock) sa bansa at pang-walo lang ang China sa halaga ng approved FDI sa unang semestre ng 2018, lumalaki ang daloy ng pamumuhuhan (FDI inflows) ng China sa Pilipinas. Umabot ito sa US$1.043 bilyon sa ilalim ng dalawang taon […]