China grants

Philippines in a Happy and Healthy Relationship with China?

November 28, 2018

by Sonny Africa IBON Features – Chinese President Xi Jinping’s recently concluded state visit was hyped as historic and relationship-altering in a good way towards “comprehensive, strategic cooperation”. The joint statement released at the end spoke of a couple with a healthy relationship: reminiscing the past, establishing trust, open communication, arguing in a healthy way […]

Ilang implikasyon ng humuhusay na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at China

November 13, 2018

Introduksyon Bagamat Japan at US ang may pinakamalaking lagak na pamumuhunan (foreign direct investments o FDI stock) sa bansa at pang-walo lang ang China sa halaga ng approved FDI sa unang semestre ng 2018, lumalaki ang daloy ng pamumuhuhan (FDI inflows) ng China sa Pilipinas. Umabot ito sa US$1.043 bilyon sa ilalim ng dalawang taon […]