quantitative restrictions

How Do The Senatoriables Fare? : Rice Tariffication Law

April 18, 2019

The Rice Tariffication Law supposedly ensures food security by liberalizing rice imports and making farming globally competitive. However, Filipino farmers see it as a threat to their livelihood. Some vouch for it, while others side with the dissenting voice. Who’s who?

Hinggil sa Rice Tariffication: Gabay sa Talakayan

August 23, 2018

Idownload ang Hinggil sa Rice Tariffication: Gabay sa Talakayan Sa harap ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at mga batayang bilihin, itinutulak na ng administrasyong Duterte ang rice tariffication upang diumano ay maseguro ang suplay ng bigas at maestabilisa ang presyo nito. Itinuturo rin ng administrasyon ang mataas na presyo ng bigas, kasama […]