TItser ng Bayan

IBON Bookshop: 50-75% off all titles for UP Faculty

April 8, 2016

Bilang pakikiisa at pakikiramay sa mga titser ng bayan sa UP System na naapektuhan ng pagkasalanta ng UP Faculty Center noong Abril 1, magbibigay ang IBON Bookshop ng 75% off sa lahat ng aming titles na may copyright na 2014 pababa at 50% off sa lahat ng titles na may 2015 copyright mula April 14 […]