Karen Anne Gail Carino

Kayee is a research assistant at IBON.

Modernisasyon para kanino?

November 22, 2023

Nasa pangatlong araw na ang malawakang welga ng mga drayber at opereytor ng dyip para tutulan ang programa ng pamahalaan na modernisasyon ng transportasyon at jeepney phaseout. Sa kabila ng kawastuhan at saklaw ng welga, ang patuloy na naratibo ng Department of Transportation: Makasarili ang mga nagwewelga sa pagpigil ng modernisasyon samantalang ikauunlad naman ito ng sektor, ng mga kapwa nila drayber at opereytor, at ng mga pasahero.