activism

Regalo

May 14, 2023

Dagdag sa kaniyang gawain sa loob at labas ng tahanan, bitbit din niya ang panawagan ng lahat ng ina, gayundin ang panawagan ng maraming Pilipino para sa mababang presyo ng mga pangunahing bilihin at ayuda para sa mga mahihirap na sektor ng lipunan.

Red Red Whine

November 18, 2020

FEATURES

Progressive ideas will be tolerated if spoken from armchairs or as rhetoric in speeches and policymaking. But red flags are raised when these ideas are connected to each other and, especially, when they’re borne by the organized power of politicized Filipinos in a mass movement for change.