Children

Hindi si Loren ang nanay ko

May 7, 2022

Kung ako ang anak ni Loren, parehas malamang kami ng sasabihin. Parehas ng magiging tanong ng mapag-usisang isip: Bakit? Sa isang banda iisipin ko ano nga ba ang isinusulong ng aking ina at kinakailangan niyang sumama sa hanay ng mga magnanakaw? Ganoon na lamang ba talaga karumi ang eleksyon, makuha lang ang posisyon at kapangyarihan […]

Filipino kids wither while super rich get richer under Aquino

March 7, 2016

Research group IBON called attention to the worsening state of Filipino children’s health amid reports that the Philippines’ super-rich had continued to grow even richer under the Aquino regime. The stark contrast underscores the exclusiveness of hyped growth, the group said. The burgeoning wealth of 11 Filipino businessmen, amounting to US $41.5 billion or Php1.95 […]