Mothers

Hindi si Loren ang nanay ko

May 7, 2022

Kung ako ang anak ni Loren, parehas malamang kami ng sasabihin. Parehas ng magiging tanong ng mapag-usisang isip: Bakit? Sa isang banda iisipin ko ano nga ba ang isinusulong ng aking ina at kinakailangan niyang sumama sa hanay ng mga magnanakaw? Ganoon na lamang ba talaga karumi ang eleksyon, makuha lang ang posisyon at kapangyarihan […]