PH-US relations

IBON Midyear 2020 Praymer: Sa Ngalan ng Poder

July 25, 2020

PRAYMER | Sa paraan ng pagharap ng gobyernong Duterte sa COVID-19, tumampok ang maka-dayuhan, maka-negosyo, awtoritaryan at pansariling tunguhin ng rehimen sa gitna ng pinakamalalang krisis na kinakaharap ng bansa.