PUV phaseout

Status of PUV franchise consolidation

April 30, 2024

What is the cost of PUV modernization? Lower incomes, debt, and even lost livelihoods for small drivers and operators. Looming fare hikes and an even more chaotic and unreliable mass transport system for commuters.

The cost of PUV Modernization

April 30, 2024

What is the cost of PUV modernization? Lower incomes, debt, and even lost livelihoods for small drivers and operators. Looming fare hikes and an even more chaotic and unreliable mass transport system for commuters.

Modernong Jeep: Saan na pupulutin ang komyuter?

April 15, 2024

PRAYMER

Kasinghalaga pero hindi masyado tinatalakay ng pamahalaan ang kahihinatnan ng mga komyuter. Pagsapit ng Mayo, paano na lang ang karaniwang komyuter na ngayon pa nga lang ay hirap na sa pagbyahe dahil sa masahol na sistema ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas?

IBON: Forced franchise consolidation will distress thousands of drivers and strand millions of commuters

December 13, 2023

Marcos Jr administration’s refusal to extend the franchise consolidation deadline reveals how callous it is to ordinary Filipinos – the livelihoods of tens of thousands of public utility vehicle (PUV) drivers and operators will be disrupted and millions of people will have an even harder time commuting.