tech

Artificial Intelligence, para kanino?

September 14, 2023

Maraming pakinabang sa AI, pero katulad ng pinagdaanan ng mundo sa kasaysayan na rebolusyong industriyal at teknolohikal, palaging ang malaking pakinabang ay napupunta lang sa kumokontrol ng kapital at teknolohiya at hindi sa lumilikha.