Halalan 2022: Ang paghahangad ng bagong ekonomiya

February 17, 2022

by IBON Foundation

Gumugulong na ang kampanyang elektoral para sa Halalan 2022. Umiingay na ang mga kandidato sa kanilang mga planong gawin para sa bayan. Pero hindi maitatanggi na magiging napakalaking hamon para sa susunod na presidente at administrasyon ang pag-kumpuni ng iniwang krisis ng gobyernong Duterte. Hindi ito magiging madali.

Dinaranas ng mamamayan ang masahol na kalagayan. Masidhi ang krisis sa trabaho, kahirapan at gutom. Sukdulan ang pagkakait ng serbisyong panlipunan, at maski pa habang may pandemya. Sa kabilang banda, may iilan ang nakinabang at yumaman pa.

Sukdulan ang pagsisinungaling ng administrasyong Duterte. Ipinagmamalaki nito ang “maayos na pangangasiwa” sa ekonomiya. Ibinabandera ng economic managers ang paglago ng gross domestic product (GDP), pagbawi sa antas ng empleyo, pagtaas ng credit rating, mga ganansya ng programang imprastraktura, ang Build, Build, Build (BBB), at iba pang kabulastugan.

Pinupuri rin ng gobyernong Duterte ang sarili sa mahusay na pagtugon sa pandemya, laluna ang programang pagbabakuna. Higit na malala pa raw sana ang natamasa ng bansa kung hindi dahil sa mga “tamang” hakbang na ginawa ng pamahalaan.