commuters

Laban ng tsuper, komyuter at bayan sa huling buwan ng taon

December 12, 2023

Kahit sabihing layunin ng PUV Modernization Program na paunlarin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas, tila hindi nagtutugma ang mga ‘solusyon’ ng gobyerno na nakasaad dito, bagkus ay nagdadala ito ng marami pang problema at maaring maging sanhi ng mas matindi pang krisis sa bansa.

Php18,855 already lost–Jeepney drivers among biggest losers from TRAIN’s oil taxes-IBON

October 31, 2018

Research group IBON said that jeepney drivers and their families have suffered huge income losses from rising pump prices on top of facing rising prices of basic goods and services. The initial and impending fare hikes give immediate relief but only temporarily. Fare hikes only worsen the burden on commuters and the government needs to […]