health crisis

Philippine health recovery not a priority for Duterte administration

September 10, 2020

BY MARICAR PIEDAD

This budget will be crucial for the Philippines to fast track recovery from the worst health and economic crisis in its history because of COVID-19. But it is not at all about health recovery as the Duterte administration hypes.

IBON Midyear 2020 Praymer: Sa Ngalan ng Poder

July 25, 2020

PRAYMER | Sa paraan ng pagharap ng gobyernong Duterte sa COVID-19, tumampok ang maka-dayuhan, maka-negosyo, awtoritaryan at pansariling tunguhin ng rehimen sa gitna ng pinakamalalang krisis na kinakaharap ng bansa.