poverty wages

IBON Poverty Wages Feature

June 25, 2023

Filipino workers and their families are barely surviving on the minimum wage because this is even less than the rather low-standard official poverty threshold for a family of five. In other words, Philippine minimum wages are family poverty wages.

Regalo

May 14, 2023

Dagdag sa kaniyang gawain sa loob at labas ng tahanan, bitbit din niya ang panawagan ng lahat ng ina, gayundin ang panawagan ng maraming Pilipino para sa mababang presyo ng mga pangunahing bilihin at ayuda para sa mga mahihirap na sektor ng lipunan.