PUVMP

Modernong Jeep: Saan na pupulutin ang komyuter?

April 15, 2024

PRAYMER

Kasinghalaga pero hindi masyado tinatalakay ng pamahalaan ang kahihinatnan ng mga komyuter. Pagsapit ng Mayo, paano na lang ang karaniwang komyuter na ngayon pa nga lang ay hirap na sa pagbyahe dahil sa masahol na sistema ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas?

DOTr doesn’t want to admit that jeepney fare hikes are coming

January 7, 2024

COMMENTARY

There is much to improve in making public mass transport safer, cleaner and more convenient but ‘modernization’ by making transport profitable for private capital is the wrong direction.