economic crisis

IBON Praymer: Ang pagwawakas sa rehimeng Duterte

July 17, 2021

Huling taon na ng gobyernong Duterte, subalit hindi pa rin nakukuha ng mamamayan ang sensible, makatwiran at mahusay na paggogobyerno sa harap ng napakalalang krisis ng Pilipinas.

The 2021 Yearstarter Birdtalk

January 16, 2021

There’s certainly much we can do to make sure that 2021 is better.

Duterte gov’t fails to meet its human rights obligations amid the pandemic

December 10, 2020

STATEMENT

The country’s poorest and most marginalized are being left behind by the COVID-19 response of the Duterte administration. On the other hand, wealthy creditors are protected and large corporations including foreign investors are getting their profits boosted.

IBON Midyear 2020 Praymer: Sa Ngalan ng Poder

July 25, 2020

PRAYMER | Sa paraan ng pagharap ng gobyernong Duterte sa COVID-19, tumampok ang maka-dayuhan, maka-negosyo, awtoritaryan at pansariling tunguhin ng rehimen sa gitna ng pinakamalalang krisis na kinakaharap ng bansa.