PUV modernization program

Modernong Jeep: Saan na pupulutin ang komyuter?

April 15, 2024

PRAYMER

Kasinghalaga pero hindi masyado tinatalakay ng pamahalaan ang kahihinatnan ng mga komyuter. Pagsapit ng Mayo, paano na lang ang karaniwang komyuter na ngayon pa nga lang ay hirap na sa pagbyahe dahil sa masahol na sistema ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas?

IBON: Forced franchise consolidation will distress thousands of drivers and strand millions of commuters

December 13, 2023

Marcos Jr administration’s refusal to extend the franchise consolidation deadline reveals how callous it is to ordinary Filipinos – the livelihoods of tens of thousands of public utility vehicle (PUV) drivers and operators will be disrupted and millions of people will have an even harder time commuting.

Laban ng tsuper, komyuter at bayan sa huling buwan ng taon

December 12, 2023

Kahit sabihing layunin ng PUV Modernization Program na paunlarin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas, tila hindi nagtutugma ang mga ‘solusyon’ ng gobyerno na nakasaad dito, bagkus ay nagdadala ito ng marami pang problema at maaring maging sanhi ng mas matindi pang krisis sa bansa.

Modernisasyon para kanino?

November 22, 2023

Nasa pangatlong araw na ang malawakang welga ng mga drayber at opereytor ng dyip para tutulan ang programa ng pamahalaan na modernisasyon ng transportasyon at jeepney phaseout. Sa kabila ng kawastuhan at saklaw ng welga, ang patuloy na naratibo ng Department of Transportation: Makasarili ang mga nagwewelga sa pagpigil ng modernisasyon samantalang ikauunlad naman ito ng sektor, ng mga kapwa nila drayber at opereytor, at ng mga pasahero.

Transport and traffic woes: govt’s epic fail

September 30, 2019

The transport and traffic problems will worsen if government continues to prioritize foreign and big business interests over public and national interests.