Women’s rights

Regalo

May 14, 2023

Dagdag sa kaniyang gawain sa loob at labas ng tahanan, bitbit din niya ang panawagan ng lahat ng ina, gayundin ang panawagan ng maraming Pilipino para sa mababang presyo ng mga pangunahing bilihin at ayuda para sa mga mahihirap na sektor ng lipunan.

Gap between men and women wages remains wide

March 8, 2020

#MalalangEkonomiya #MayMagagawa #DevelopTheCountryside #BuildFIlipinoIndustries #UpholdPeoplesRightsAndWelfare #PeopleEconomics

Low wages for Filipino women workers

March 8, 2020

#MalalangEkonomiya #MayMagagawa #DevelopTheCountryside #BuildFIlipinoIndustries #UpholdPeoplesRightsAndWelfare #PeopleEconomics

Filipino working women lost jobs under Duterte

March 8, 2020

#MalalangEkonomiya #MayMagagawa #DevelopTheCountryside #BuildFIlipinoIndustries #UpholdPeoplesRightsAndWelfare #PeopleEconomics

Free Day-Care Centers, Nurseries and Milk Banks/ Economic reforms the most compelling reason to continue the peace talks

February 5, 2017

Pres. Rodrigo Duterte recalled the government’s peace negotiators from negotiations with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) until being given “compelling reason” to resume talks. Research group IBON, however, points out that the most compelling reason for having peace talks are the economic and political reforms on the agenda that can address the roots […]