Jopar Cruz

Jopar Cruz is an Administrative Assistant at IBON and a FOSS advocate.

Wow high-end!

August 16, 2022

Sa ginawang pagbili ng DepEd sa mga Celeron laptop, mistulang kinukutya at pinagmukhang kaawa-awa ang mga guro dahil halos hindi na nila ito mapapakinabangan dahil sa bagal nito at kalumaan ng processor na ginagamit nito.

Hindi si Loren ang nanay ko

May 7, 2022

Kung ako ang anak ni Loren, parehas malamang kami ng sasabihin. Parehas ng magiging tanong ng mapag-usisang isip: Bakit? Sa isang banda iisipin ko ano nga ba ang isinusulong ng aking ina at kinakailangan niyang sumama sa hanay ng mga magnanakaw? Ganoon na lamang ba talaga karumi ang eleksyon, makuha lang ang posisyon at kapangyarihan […]