IBON Praymer

Dutertenomics at Cha-cha: Pagsagasa sa Demokrasya Yearend 2017

January 29, 2018

Download Usapang IBON Yearend 2017 primer here Umiigting ang ligalig sa administrasyong Duterte, wala pang dalawang taon sa panunungkulan. Lumalala ang kalagayan ng mamamayan, habang ipinatutupad pa rin ng gubyerno ang mga kontra-mamamayang patakarang neoliberal. Tuluyan nang napako ang mga popular na pangako ni Duterte, pero patuloy pa rin ang kanyang pagpapanggap na siya ay […]

Mga Gera ni Digong: Ang Unang Taon ng Rehimeng Duterte

July 14, 2017

Download Usapang IBON Midyar 2017 Praymer here “Tampok ang kawalan ng anumang makabuluhang pagbabago sa pangkalahatang programa at direksyon ng pambansang ekonomya sa paglalahad ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang opisyal sa ekonomya na kabilang sa masusugid na neoliberal sa bansa at mga dating ahente ng mga imperyalistang institusyon, pinanatili at itinataguyod ni Duterte ang […]

Ang Pihit sa Ilalim ng Gubyernong Duterte: Usapang IBON 2016 Yearend

March 2, 2017

“Ano ang direksyon sa ekonomya sa ilalim ng administrasyong Duterte? I-download dito ang Usapang IBON Praymer Yearend 2016 “Ang Pihit sa Ilalim ng Gubyernong Duterte” ‘Tinangan ng administrasyong Duterte and Ambisyon  Natin 2014 na inumpisahan ng rehimeng Aquino. Gagabayan nito ang mga magiging Philippine Development Plan (PDP) ng mga administrasyon sa loob ng mahigit dalawang […]

Administrasyong Duterte: Pakikibaka at Pagbabago

July 11, 2016

Download the Usapang IBON Praymer by following this link: UI Praymer Midyear 2016 CR Puno ng pag-asa ang pagsalubong ng sambayanan sa ipinapangakong pagbabago ng administrasyong Duterte. Hindi nakapagtataka ang mainit na pagtanggap na ito. Sa nakalipas na anim na taon, inatake ang mamamayan ng lubhang pahirap na rehimeng USAquino. At ngayon, pumalit ang bagong Pangulo na […]