IBON Praymer

IBON Midyear 2020 Praymer: Sa Ngalan ng Poder

July 25, 2020

PRAYMER | Sa paraan ng pagharap ng gobyernong Duterte sa COVID-19, tumampok ang maka-dayuhan, maka-negosyo, awtoritaryan at pansariling tunguhin ng rehimen sa gitna ng pinakamalalang krisis na kinakaharap ng bansa.

Usapang IBON Praymer Enero 2020 | Rehimeng Duterte: Ang gumuguhong tibay sa 2020

February 11, 2020

Sa natitirang kalahating panahon ng termino ng administrasyong Duterte, haharap ito sa malalaking pagsubok sa kanyang tibay. Pangunahin na rito ang tuloy-tuloy na pagbagal ng ekonomiya sa nagdaang tatlong taon sa kabila ng pagsusumikap ng administrasyon na pagandahin ang mga numero sa pamamagitan ng mataas na paggastos ng gobyerno. Pangalawa rito, subalit may kaparehas na […]

Nakaambang pagsabog ng krisis sa ilalim ni Duterte

February 14, 2019

Download Usapang IBON Yearend 2018 primer here Bumabagal at humihina ang ekonomiyang Pilipino sa likod ng paggiit ng administrasyong Duterte ng pagsigla nito. Nagkukumahog ang economic team ng rehimen na mabawi ang dating momentum ng ekonomiya. Walang-habas ang paggastos ngayon sa imprastruktura pero maging ito ay tila kapos din upang mapigilan ang pag-atras ng ekonomiya. […]

Ang Tumitinding Pasakit ng Rehimen

July 14, 2018

Download pdf here Humahagupit ang dagdag na pahirap sa naghihirap nang mamamayan sa ikalawang taon ng panunungkulan ni Presidente Duterte. Pangunahing lumatay ang pagpapatupad ng kanyang gobyerno ng pasaning buwis mula sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) para lamang pondohan ang kanyang maka-dayuhan at maka-oligarkiyang grandyosong programa sa imprastaktura, ang Build, Build, Build […]

Dutertenomics at Cha-cha: Pagsagasa sa Demokrasya Yearend 2017

January 29, 2018

Download Usapang IBON Yearend 2017 primer here Umiigting ang ligalig sa administrasyong Duterte, wala pang dalawang taon sa panunungkulan. Lumalala ang kalagayan ng mamamayan, habang ipinatutupad pa rin ng gubyerno ang mga kontra-mamamayang patakarang neoliberal. Tuluyan nang napako ang mga popular na pangako ni Duterte, pero patuloy pa rin ang kanyang pagpapanggap na siya ay […]

Mga Gera ni Digong: Ang Unang Taon ng Rehimeng Duterte

July 14, 2017

Download Usapang IBON Midyar 2017 Praymer here “Tampok ang kawalan ng anumang makabuluhang pagbabago sa pangkalahatang programa at direksyon ng pambansang ekonomya sa paglalahad ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang opisyal sa ekonomya na kabilang sa masusugid na neoliberal sa bansa at mga dating ahente ng mga imperyalistang institusyon, pinanatili at itinataguyod ni Duterte ang […]

Ang Pihit sa Ilalim ng Gubyernong Duterte: Usapang IBON 2016 Yearend

March 2, 2017

“Ano ang direksyon sa ekonomya sa ilalim ng administrasyong Duterte? I-download dito ang Usapang IBON Praymer Yearend 2016 “Ang Pihit sa Ilalim ng Gubyernong Duterte” ‘Tinangan ng administrasyong Duterte and Ambisyon  Natin 2014 na inumpisahan ng rehimeng Aquino. Gagabayan nito ang mga magiging Philippine Development Plan (PDP) ng mga administrasyon sa loob ng mahigit dalawang […]

Administrasyong Duterte: Pakikibaka at Pagbabago

July 11, 2016

Download the Usapang IBON Praymer by following this link: UI Praymer Midyear 2016 CR Puno ng pag-asa ang pagsalubong ng sambayanan sa ipinapangakong pagbabago ng administrasyong Duterte. Hindi nakapagtataka ang mainit na pagtanggap na ito. Sa nakalipas na anim na taon, inatake ang mamamayan ng lubhang pahirap na rehimeng USAquino. At ngayon, pumalit ang bagong Pangulo na […]