IBON Praymer

Ang Pagsahol sa Bagong Pilipinas

July 11, 2024

PRAYMER

Habang pinakakanta at pinabibigkas sa atin ang “Bagong Pilipinas” sa araw-araw, na para bang isang kasinungalingan na kapag inulit-ulit, sa kalaunan, ay magiging totoo.

Modernong Jeep: Saan na pupulutin ang komyuter?

April 15, 2024

PRAYMER

Kasinghalaga pero hindi masyado tinatalakay ng pamahalaan ang kahihinatnan ng mga komyuter. Pagsapit ng Mayo, paano na lang ang karaniwang komyuter na ngayon pa nga lang ay hirap na sa pagbyahe dahil sa masahol na sistema ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas?

Cha-cha ni Marcos Jr: Isa pang maling hakbang

February 16, 2024

PRAYMER

Akala yata ng mga nasa poder na uubra ang pangangako ng kaunlaran bilang pantabing sa pansarili nilang interes sa Cha-cha. Ang totoo, mismong ang pangangatwiran para sa ekonomiya ang magpapatingkad ng pagka-anti-mamamayan ng Cha-cha ni Marcos Jr.

Dumating na ba ang Bagong Pilipinas?

January 18, 2024

[PRAYMER] Hindi kayang pagtakpan na ang lala ng direksyon ng gobyernong Marcos Jr, sa ekonomiya man o politika ng bansa, pruweba na sumahol lang ang pamumuno.

Ang Budol ng Taon

July 13, 2023

Isang taon na mula noong umupo si Ferdinand Marcos Jr bilang Pangulo ng Pilipinas matapos ang isang makasaysayan at kontrobersyal na halalan noong Mayo 2022. Kunwa’y magpakumbaba nitong inulat ang kaniyang unang taon bialng “work in progress.” Binatbat ang unang taon ni Marcos Jr ng sandamakmak na suliraning pang-ekonomiya at panlipunan. Mas sumahol ang kalagayan […]

Marcos-Duterte 2023: Patong-patong na Problema

February 12, 2023

Walang bagong direksyon ang ekonomiya sa ilalim ni Bongbong Marcos, at ito ang yayanig sa kaniyang walang-tibay na pamamahala.

Halalan 2022: Ang paghahangad ng bagong ekonomiya

February 17, 2022

Gumugulong na ang kampanyang elektoral para sa Halalan 2022. Umiingay na ang mga kandidato sa kanilang mga planong gawin para sa bayan. Pero hindi maitatanggi na magiging napakalaking hamon para sa susunod na presidente at administrasyon ang pag-kumpuni ng iniwang krisis ng gobyernong Duterte. Hindi ito magiging madali. Dinaranas ng mamamayan ang masahol na kalagayan. […]

IBON Praymer: Ang pagwawakas sa rehimeng Duterte

July 17, 2021

Huling taon na ng gobyernong Duterte, subalit hindi pa rin nakukuha ng mamamayan ang sensible, makatwiran at mahusay na paggogobyerno sa harap ng napakalalang krisis ng Pilipinas.

IBON Praymer: Di maubus-ubos na sapin-saping krisis

February 6, 2021

Gumapang ang Pilipinas sa harap ng COVID-19. Dumating kasi ang pandemya na dati nang mahina ang pampublikong sistema sa kalusugan ng bansa. Tatlong taon na ring bumabagal ang ekonomiya, malawakan ang kakulangan sa trabaho, at malalim ang pinagtatakpang kahirapan.